loading ...

Prijava korupcije

Polja označena zvijezdicom(*) moraju biti popunjena.
(opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, mjesto, datum, navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija, a odnosi se na KJU Dom za djecu bez roditeljskog stranja)
(ukoliko prijavitelj ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave)
(ukoliko prijavitelj sa njom raspolaže, u PDF, Word, JPG ili PNG formatu, maksinalne veličine 5MB)

Ako želite da Vaša prijava bude anonimna, niste dužni navesti Vaše ime i prezime, kao ni kontakt podatke.