loading ...

Aktuelnosti

Vijeće za djecu i mlade u BiH

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/84288566-2364920836942794-7207972961217675264-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/preview\/84288566-2364920836942794-7207972961217675264-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"124.26","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/83047529-2364921070276104-4405729967078375424-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/preview\/83047529-2364921070276104-4405729967078375424-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"149.88","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/83246729-2364920933609451-8051174448440541184-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/05\/preview\/83246729-2364920933609451-8051174448440541184-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"149.23","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Predstavnici ispred Vijeca za djecu i  mlade organizovali su sastanak u  KJU " Dom za djecu bez roditeljskog staranja" na Bjelavama u Sarajevu.

Na sastanku su prisustvovali:
Direktor KJU " Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Tarik Smailbegović, predstavnik " Fondacije Muharem Berbić" Adnan Mević, predstavnica " Hope and Homes for children" Ajla Uk , zamjenik predsjednika " Vijeća za djecu i mlade" Ahmed Hodžić i predstavnik " Vijeća za djecu i mlade" Damir Kovačević.

Na sastanku predstavnici Vijeca za djecu i mlade predlozili su nekoliko  projekata za koja bi mogli aplicirat u daljem radu.

U saradnji sa Fondacijom Muharem Berbić smo dogovorili da bi mogli realizirat tri projekta, sa studentima (stipendisti FMB) sa " Hope and Homes for children" i  sa KJU" Dom za djecu bez roditeljkog staranja".