loading ...

Aktuelnosti

Svečano otvoreno prihvatilište za djecu bez roditeljskog staranja

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/12\/29\/1a.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/12\/29\/preview\/1a.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"463.30","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

U KJU Domu za djecu bez roditeljskog staranja je svečano otvoreno prihvatilište za djecu bez roditeljskog staranja, koje omogućavahitni ili privremeni smještaj djece i mladih do pronalaženja primjerenog oblika zbrinjavanja. Usluga je prvenstveno namijenjena djeci od 5 do 18 godina.

Korisnici usluga prihvatilišta mogu biti djeca koja privremeno ili trajno ostaju bez adekvatnog roditeljskog staranja, djeca zatečena u skitnji i prosjačenju, izložena radnoj eksploataciji i drugi vidovi zloupotrebe djece.

Korisnike u prihvatilište smješta nadležna služba socijalne zaštite, po preporuci organa pravosuđa, MUP-a ili djeca mogu samostalno da dođu. Služba socijalne zaštite je dužna izvršiti pripremu korisnika za smještaj, dostaviti potrebnu dokumentaciju, kao i pružiti podršku u daljnjem zbrinjavanju djeteta, u skladu s kapacitetom prihvatilišta.

Koncept rada dječijeg prihvatilišta je da u toku 3 mjeseca nađu adekvatan smještaj, odnosno hraniteljsku porodicu. Cilj otvaranja prihvatilišta je unaprijediti sistem socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja u Kantonu Sarajevo, te osigurati najbolju brigu za djecu i mlade uz što kraći boravak u Domu.

Materijalnu podršku za opremanje prihvatilišta obezbjedili su su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku KS-a, te Ambasada Republike Češke, nevladina organizacija HHC i UNICEF.