loading ...

Press Centar

Svako dijete treba porodični dom

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/4050216.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/preview\/4050216.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"143.49","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Kuća za mlade u kojoj su do početka akademske godine živjeli mladi iz Doma Bjelave iseljena je i u toku je renoviranje koje se realizuje zahvaljujući donaciji NVO HHC i angažmanu uposlenika Doma. Ovo je prvi korak prema deinstitucionalizaciji ustanova koje vode brigu o djeci bez roditeljskog staranja.

Stigmatizacija

- Jedan od najtežih zadataka u 2020. za naš resor je upravo strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite. To podrazumijeva dizanje hraniteljstva na viši nivo, te formiranje malih porodičnih domova. Upravo će kuća na pola puta biti prvi objekat u kojem će se formirati mali porodični dom. Mali porodični dom, kao oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja koji oponaša život u porodici, a integrisan je u lokalnu zajednicu smanjuje stigmatizaciju, predstavlja idealno rješenje za privremeni smještaj djece kojoj nije moguće obezbijediti porodični oblik zbrinjavanja (reintegracija u biološku porodicu, usvojenje, hraniteljstvo), najavio je Malik Garibija, ministar za socijalna pitanja KS-a.

Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH usvojena je za period 2014-2020. u junu 2014. Do danas se skoro ništa na tom polju nije promijenilo iako Strategija predstavlja opredjeljenje Vlade FBiH da nastavi sa svojim javnim angažmanom na postizanju deinstitucionalizacije i stvaranja usluga podrške u zajednici. Ovaj dokument ujedno predstavlja i odgovor na potrebu za sistemskim promjenama koje je neophodno provesti u oblasti tradicionalnog načina institucionalne brige o korisniku.

- Djeca iz institucionalnog smještaja treba da se prebace u male porodične domove, a još niz mjera je potrebno realizovati kako bi objekat na Bjelavama prestao biti klasični dom za djecu bez roditeljskog staranja. Cilj je da sva djeca rastu i razvijaju se u okruženju koje je blisko i slično porodičnom. Poseban izazov će biti za mališane sa poteškoćama u razvoju zato sve treba detaljno isplanirati kako bismo spremni dočekali reforme, objasnio je Garibija.

Sedam studenata koji su živjeli u kući na pola puta na Blagovcu smješteno je u studentske domove i Ministarstvo za rad KS-a se pobrinulo da dobiju adekvatan džeparac, te sve što im je potrebno da bi bez briga za egzistenciju nastavili i priveli kraju studij.

- Nijedno dijete nije ostalo na ulici. Pobrinuli smo se za mlade koji su na fakultetima, jer u prošloj generaciji nismo imali djece koja nisu željela nastaviti sa obrazovanjem. Kada se kuća renovira i prilagodi potrebama, jedan sprat će biti namijenjen za mali porodični dom, a drugi sprat za mlade koji nakon srednje škole ne nastave obrazovanje dok se ne zaposle. S obzirom na to da zakon do sada nije tretirao mlade nakon punoljetstva, odnosno briga za njih je prestajala nakon punoljetstva, mi smo u novom zakonu predvidjeli i unos kategorije osoba koje izlaze iz brige kako bismo ih na neki način osigurali i pomogli da se osamostale, dodao je Garibija.

Osjetljivost

Deinstitucionalizacija Doma Bjelave je veliki izazov, dugo se čeka, planira, ali se sa puno opreza prilazi reformi.

- Svi moramo biti posebno osjetljivi i sa dosta osjećaja zakoračiti u proces deinstitucionalizacije. U tom procesu svi moramo maksimalno iskoristiti svoje kapacitete, prostorne i ljudske procese. Dugoročno smatram kako bi najbolje rješenje bilo da se objekti i stanovi za male porodične domove unajmljuju, a ne kupuju, jer je prostor potrebno prilagođavati korisnicima. Odnosno imamo slučajeve da je sedmero djece iz jedne porodice u Domu i njih nećemo razdvajati, zatim imamo mališane s poteškoćama i nekima je potrebna posebna infrastruktura, objašnjava Garibija.

https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/sarajevo/svako-dijete-treba-porodicni-dom-513507?al_applink_data=%7B%22target_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.oslobodjenje.ba%5C%2Fvijesti%5C%2Fsarajevo%5C%2Fsvako-dijete-treba-porodicni-dom-513507%22%2C%22extras%22%3A%7B%22fb_app_id%22%3A237068993385403%7D%2C%22referer_app_link%22%3A%7B%22url%22%3A%22fb%3A%5C%2F%5C%2F%5C%2F%3Fapp_id%3D237068993385403%22%2C%22app_name%22%3A%22Facebook%22%7D%7D&fbclid=IwAR3zcRFXrayUk9z_Nqaw9gvwUluce87yiYc6mPuTcSE0kmlTlJWBFaockGA