loading ...

Aktuelnosti

Radionica “SVAKO DIJETE TREBA PORODICU”

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/336677084-769682241037806-1297062336680656771-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/preview\/336677084-769682241037806-1297062336680656771-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"175.41","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/336654725-734473538212747-6614087603540089710-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/preview\/336654725-734473538212747-6614087603540089710-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"114.01","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/335884898-731172818647859-5653365184875376950-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/preview\/335884898-731172818647859-5653365184875376950-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"69.63","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/335893219-216161851072074-4883163983866401702-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/preview\/335893219-216161851072074-4883163983866401702-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"132.80","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/335856355-501801118624736-7979572488360574628-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/03\/20\/preview\/335856355-501801118624736-7979572488360574628-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"121.43","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Fond Ujedinjenih nacija  u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, organizirali su  radionicu vezanu za izradu vizije i mape puta za deintitucionalizciju u Bosni i Hercegovini.

Ova radionica kojom UNICEF nastavlja inicijativu zagovaranja prava svakog djeteta na život u porodici organizovana je 15. i 16. marta 2023. u Sarajevu. Učešće na ovoj radionici  ispred naše ustanove uzeli su direktor Tarik Smailbegović, stručni savjetnik za edukaciju i razvoj socijalnih usluga Saudin Đurđević i Bilal Kovačević predsjednik  Udruženja za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini.

 “Želimo da društvo ima realnu i potpunu sliku o djeci koja odrastaju bez roditeljskog staranja, potrebno nam je da vjerujete u naše potencijale, i zato želimo da budemo uključeni u donošenje odluka koje nas se tiču i koje su za nas najvažnije, a odnose se na obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stambeno pitanje i druge važne odluke. Želimo učestvovati u odluci oko toga koji je najbolji oblik zbrinjavanja, jačati naše kulturne identitete. Tražimo da se promovira važnost vezivanja sa sredinom i porodicom porijekla, da se uvažavaju prava djece i mladih bez obzira gdje oni žive i da se potrebe svakog djeteta individualno tretiraju jer smo svi različite individue”, kazao je na otvaranju Radionice Bilal Kovačević, jedan od učesnika i predsjednik Udruženja za djecu i mlade “Iuventus”i dijete koje je boravili u Domu za djecu.

Cilj ove radionice je saznati više o glavnim postignućima i dobrim praksama stečenim u okviru procesa deinstitucionalizacije u BiH, te od relevantnih ključnih aktera čuti o njihovim viđenjima i preporukama vezanim za dalji rad u izgradnji vizije mape puta za deinstitucionalizaciju i transformaciju ustanova za zbrinjavanje djece u BiH.