loading ...

Aktuelnosti

Prevencija u porodičnom okruženju - put ka zdravijem bosanskohercegovačkom društvu

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/img-3511.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/preview\/img-3511.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"85.99","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/img-3437.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/preview\/img-3437.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"100.70","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/img-3286-1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/preview\/img-3286-1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"112.56","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/img-3427.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/preview\/img-3427.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"88.11","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/img-3409.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/05\/20\/preview\/img-3409.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"114.29","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE 19.05.2022. u hotelu Holiday održalo je konferenciju Prevencija u porodičnom okruženju - put ka zdravijem bosanskohercegovačkom društvu  povodom završetka projekta Snažne porodice – zdrava djeca.

Preventivnim projektom Snažne porodice – snažna djeca želi se doprinijeti povećanju socijalne uključenosti djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo. Projekt je usmjeren na jačanje vještina porodica koje žive u izazovnim okruženjima, a baziran je na dokazima učinkovitosti (evidence-based). Mjerenja su pokazala da je program efikasan na način da unapređuje roditeljsko samopouzdanje i vještine za adekvatnu brigu o djeci, unapređuje ponašanje djece (smanjena agresivnost, emocionalne i poteškoće u ponašanju), povećava kapacitet roditelja i djece za nošenje sa stresom i doprinosi unapređenju mentalnog zdravlja svih članova porodice.

Udruženje NARKO-NE je program implementiralo u Kantonu Sarajevo i općini Istočna Ilidža u saradnji sa JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, JU Centar za socijalni rad Istočna Ilidža, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište Sarajevo, KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo i SOS Dječija sela BiH Sarajevo.

Prva ustanova koja je realizirala program je KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo. Uposlenici i uposlenice, koji su prošli ranije navedeni trening, tri su sedmice tokom decembra, kroz tri sesije (10., 17. i 24.12.) radili s odgajateljima i djecom u Domu i tako prenijeli naučeno znanje.

Program se sastoji od tri komponente: sesije s roditeljima/starateljima, sesije s djecom i sesije s porodicom i zasniva se na jačanju i uvezivanju različitih segmenata društva (vladin i nevladin sektor, studenti/volonteri i djeca u riziku, porodice u riziku međusobno i sa stručnjacima u oblasti socijalne zaštite) kako bi se iskoristio socijalni kapital koji svaka od ovih grupa nosi i postigle održive promjene na polju socijalnog uključivanja djece i porodica u riziku.

Cilj implementacije projekta je pružanje podrške nadležnim ustanovama i organizacijama koje se bave socijalnom zaštitom djece i porodica u riziku na području Kantona Sarajevo, kako bi implementirale kvalitetne i inovativne mjere za povećanje socijalne uključenosti djece i porodica.

Program je učinkovit u prevenciji širokog spektra socijalnih i zdravstvenih problema, uključujući sprečavanje upotrebe supstanci, nasilja nad djecom i nasilja nad mladima i kriminala. Ključni izazovi sa kojima se porodice suočavaju identificirani su kroz grupni rad učesnika, a to su: egzistencija, nedostatak zajedničkog slobodnog vremena, uticaj savremene tehnologije na porodicu, kriza sistema vrijednosti, neprilagođen plan i program obrazovnog sistema, nasilje u porodici, ovisnost i mnogi drugi. Učesnici su se složili da su neki od resursa koji nedostaju i na kojima je potrebno dalje raditi:  sistemska izgradnja kapaciteta, uključivanje donosioca odluka u naučno zasnovane programe i jačanje postojećeg stručnog kadra.  Kroz panel diskusiju panelisti su razgovarali o odgovornostima i izazovima ustanova, vrstama preventivnih porodičnih intervencija te najznačajnijim preventivnim programima u porodici utemeljenim na dokazima.

Kao panelista ove konferencije ispred naše ustanove obratio se prisutnima stručni Savjetnik za strateški razvoj i edukaciju Saudin  Đurđević. U njegovom obračanju nastojao je približiti auditorijumu kakva je uloga KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja u programu snažne porodice i aktivnosti koje su se u proteklom periodu realizirale u sklopu plana provedbe programa snažne porodice. Tom prilikom je istakao važnost transformacije KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja i razvoj novih socijalnih usluga, te naš doprinos u preveniranju razdvajanja članova porodice u riziku i sukompleksnost u radu sa djecom koja su u velikom broju preživjela višestruke traume i približio značaj stvaranja zdravog ambijenta unutar doma i naše intervencije kroz socijalne usluge (dnevni centar,mali porodični domovi,prihvatilište i mobilni tim). Posebno je istakao da je primarni cilj naše ustanove da  preraste u ustanovu za prihvat,podršku i edukaciju svim porodicama u riziku od razdvajanja sa fokusom na djecu i samohrane majke.

Realizacija projekta i završna konferencija je bila prilika za osnaživanje i uvezivanje različitih segmenata društva kako bismo prevenirali socijalno isključivanje djece i porodica u riziku. Tom prilikom dodjeljeni su certifikati o uspješno završenoj edukaciji.