loading ...

Aktuelnosti

Potpisan Sporazum o saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/02\/28\/25-02-2022-02-saradnja-vpd.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/02\/28\/preview\/25-02-2022-02-saradnja-vpd.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"94.46","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/02\/28\/25-02-2022-02-saradnja-vpd_1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2022\/02\/28\/preview\/25-02-2022-02-saradnja-vpd_1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"94.46","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH Razim Čolić i direktor Kantonalne Javne ustanove Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tarik Smailbegović su dana 25.02.2022, u prostorijama Uprave potpisali sporazum o saradnji. Ovaj Sporazum  je rezultat obostrane spremnosti da se zajedničkim zalaganjem raspoloživih resursa doprinese kvaliteti pružanja usluga brige o djeci koja su smještena u Domu.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu već nekoliko godina, kroz posebno osmišljene aktivnosti i resurse, podržava djecu koja su smještena u Domu, i to u vidu obezbjeđivanja volontera za vanškolske aktivnosti, organiziranje radionica, zajedničkih iftara, tako da ovaj Sporazum na određen način formalizira već uspostavljenu saradnju između Rijaseta IZ u BiH i KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja.

Na sastanku se razgovaralo i o dodatnim vrstama saradnje i podrške, kao i proširenja aktivnosti saradnje.

Ovim putem želimo da se zahvalimo Rijasetu Islamske zajednice u BiH u ime djece i kolektiva na nesebičnoj podršci i pomoći koju kontinuirano pružaju našoj djeci i Ustanovi.