loading ...

Aktuelnosti

Potpisan sporazum o saradnji sa Općinom Centar

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/dom-bjelave-ugovor-naslovvv.jpeg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/dom-bjelave-ugovor-naslovvv.jpeg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"110.10","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/dom-bjelave-ugovor-1.jpeg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/dom-bjelave-ugovor-1.jpeg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"122.13","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/dom-bjelave-ugovor-7.jpeg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/dom-bjelave-ugovor-7.jpeg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"112.03","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/img-20200129-173313-484.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/img-20200129-173313-484.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"99.25","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/img-20200129-173313-480.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/img-20200129-173313-480.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"107.60","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/dom-bjelave-ugovor-6.jpeg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/dom-bjelave-ugovor-6.jpeg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"114.06","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/dom-bjelave-ugovor-3.jpeg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/01\/29\/preview\/dom-bjelave-ugovor-3.jpeg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"127.98","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima posjetio je prostorije Doma, gdje ga je ugostio direktor Tarik Smailbegović.Povod posjete delegacije iz Općine Centar je potpisivanje protokola o izdvajanju 10.000 KM iz općinskog budžeta za potrebe nabavke kreveta i madraca za tri odjeljenja Doma.

Osim navedenog također je danas potpisan i protokol o saradnji s ciljem osiguravanja pomoći u rješavanju egzistencijalnih pitanja djece i omladine bez roditeljskog staranja.

Ovaj pilot projekat na koji je svoju saglasnost dalo i Općinsko vijeće Centar,predstavlja stvaranje uslova za osnaživanje socijalnog statusa ove djece sa njihovim punoljetstvom,posebno u bližim rodbinskim vezama koji će svoj život nakon Doma nastaviti u stanovima koje će im Općina Centar ustupiti na korištenje za simboličnu cijenu i pod stručnim nadzorom osoblja iz Doma.

http://www.centar.ba/novost/16141/opcina-centar-ustupa-na-koristenje-stanove-punoljetnim-sticenicima-doma-na-bjelavama