loading ...

Aktuelnosti

Posjeta MIinistrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo našoj ustanovi

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"89.67","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/4.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/4.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"89.95","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/img-20230425-120552.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/img-20230425-120552.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"82.36","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/img-20230425-122914.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/img-20230425-122914.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"121.07","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/2.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/2.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"94.15","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/3.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/3.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"82.76","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/7.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/7.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"51.27","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/1_1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/1_1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"89.67","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/6.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2023\/04\/26\/preview\/6.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"143.22","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

“Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo će snažno podržavati  transfomaciju i uvođenje novih usluga Kantonalne javne ustanove 'Dom za djecu bez roditeljskog staranja' Sarajevo, a sve u cilju najbolje zaštite djece koja su bez roditeljskog staranja, kao i porodica koje su u riziku od razdvajanja”, izjavila je nakon današnje posjete ovoj ustanovi resorna ministrica Enda Pavić Pečenković.

Kazala je kako je ponosna na sve što je do sada realizirano u oviru ovog procesa, brige o djeci, kao i otvaranja novih servisa i usluga.

Cilj transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja jeste da bude ustanova socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece/mladih da odrastaju u porodici.Do sada je kroz ovaj proces ponuđeno mnogo usluga, a među kojima su i otvaranje tri mala porodična doma, gdje djeca žive u ambijentu koji je bliži porodičnom, servis za podršku porodicama i djeci i dnevni centar.

“Radi se o kući u Vogošći gdje se trenutno nalazi osmoro djece,  stanu u Titovoj ulici gdje je šestoro djece i o kući u Sokolović koloniji u kojoj je njih 12. Pored toga, postoje usluge Dnevnog centra za djecu i mlade u koji ih upućuje Centar za socijalni rad. U Dnevnom centru djeci se pruža pomoć i usluga u vezi zdravstvene zaštite, higijene, obrazovanja, te sve ostalo što im njihove porodice nisu u mogućnosti pružiti, pri čemu djeca tu borave samo na dnevnoj bazi”, naveo je direktor ove ustanove Tarik Smailbegović.“Servis za podršku porodicama s mobilnim timom” je još jedna od usluga na koju su u ovoj ustanovi ponosni i koji je pokazao dobre rezultate. Funkcioniše na način da stručna lica izlaze na teren i preveniraju smještaj djece u Dom, pomažući porodicama za koje Centar za socijalni rad procijeni da su ugrožene od razdvajanja i pružajući, također, podršku njihovoj reintegraciji, odnosno vraćanju djece iz Doma u biološke porodice. Trenutno je sedam porodica uključeno u ovaj program.

Na sastanku je razgovarano i o viziji i planovima preuređenja kuće u Ledićima u mjesto za izlete i rehablitacioni centar, kao i Montessori vrtića za najmlađe.

Zaključeno je da se s novim uslugama u posljednje vrijeme ova kantonalna javna ustanova mnogo više otvorila prema zajednici, te da će se u budućnosti realizirati i novi projekti.

Inače, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja trenutno se nalazi 91 djete.