loading ...

Press Centar

🎓 Održan prvi Susret struke i nauke u oblasti socijalne zaštite

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/78364380-539317036797223-3215241714973278208-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/preview\/78364380-539317036797223-3215241714973278208-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"193.65","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/79418233-539314920130768-7866478493796663296-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/preview\/79418233-539314920130768-7866478493796663296-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"163.92","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/78904909-539314800130780-415375551440617472-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/preview\/78904909-539314800130780-415375551440617472-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"134.61","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/78852957-539314813464112-6486879842351448064-n.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/12\/13\/preview\/78852957-539314813464112-6486879842351448064-n.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"156.95","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Uočavajući potrebu za značajnijim uvezivanjem stručnih i naučnih radnika u oblasti socijalne zaštite Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo pokrenulo je projekat "Susreti struke i nauke". Jučer je na Fakultetu političkih nauka UNSA održan prvi susret na temu "Perspektive saradnje", čime su postavljeni temelji i definiran dalji smjer rada. Susretu su prisustvovali stručnjaci iz Ministarstva i ustanova socijalne zaštite, te profesori, asistenti i studenti sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Susrete sam otvorio zajedno sa dekanom Fakulteta političkih nauka prof. dr. Seadom Turčalom i šeficom odsjeka za socijalni rad prof.dr. Sanelom Šadić.

Jasno je da naša država nema dovoljno resursa da zadovolji sve potrebe koje imamo, ali zabrinjavajuće je kada zbog loše organizacije ne koristimo resurse koji su pred nama, a ljudi su sigurno najznačajniji resurs 🇧🇦 Bosne i Hercegovine. To nas je ponukalo da pokrenemo Susrete struke i nauke kako bismo sjajne naučno-istraživačke kapacitete našeg najjačeg Univerziteta iskoristili da pomognemo praktičare iz struke osiguravajući naučnu potporu radu, te kako bismo s druge strane akademskoj javnosti omogućili uvid u potrebe stručnjaka na terenu kako bismo usmjerili njihov naučno-istraživački rad.

Sastanku su pored profesora sa Fakulteta političkih nauka prisustvovali i predstavnici sa Pravnog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Filizofskog fakulteta, kao i predstavnici svih ustanova iz resora socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo. Susreti struke i nauke će se nastaviti na multidisciplinarnom i tematskom osnovu i u narednom periodu, najmanje na kvartalnom nivou. U okviru perspektiva saradnje dogovorene su i druge aktivnosti poput doedukacije stručnjaka na Univerzitetu, objavljivanja baza naučnih radova, podrške stručnom časopisu, uspostavljanje liste istraživačkih tema od interesa za ustanove socijalne zaštite za potrebe magistarskih i doktorskih radova, uspostavljanje saradnje na aplikativnim istraživačkim projektima, itd. Učesnici su pohvalili projekat i jednoglasno podržali nastavak, te konstatovali da bi se trebao replicirati i u drugim resorima.

Univerzitet u Sarajevu okuplja ponajbolje naučne radnike u BiH, najbrilijantnije umove koje imamo, imperativ je da njihove kapacitete iskoristimo, te da uvezivanjem sa strukom omogućimo da i sami imaju jasnije smjernice u svom radu. Susretima struke i nauke kreiramo platformu koja će omogućiti značajniji razvoj i struci i nauci, te omogućiti državi da maksimalno iskoristi ljudske resurse koje ima, a sve s krajnjim ciljem unaprjeđenja brige za one kojima je pomoć najpotrebnija.