loading ...

Aktuelnosti

Međunarodni dan djeteta - Vlada Kantona Sarajevo

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/01\/04\/9362d903d08a1fcc000a9b42dcf6fb16-59d0e20065ee0.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/01\/04\/preview\/9362d903d08a1fcc000a9b42dcf6fb16-59d0e20065ee0.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"320.94","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/01\/04\/9362d903d08a1fcc000a9b42dcf6fb16-59d0e20065ee0_1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/01\/04\/preview\/9362d903d08a1fcc000a9b42dcf6fb16-59d0e20065ee0_1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"320.94","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Međunarodni dan djeteta se obilježava od 1989. godine kada je Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Ova Konvencija predstavlja temelj za bolji život djece i predstavlja najšire prihvaćen dokument o ljudskim pravima. Konvencija o pravima djeteta obavezuje države potpisnice da poštuju i osiguraju svakom djetetu na svom području prava navedena u ovoj Konvenciji, bez ikakve diskriminacije prema djetetu, njegovim roditeljima i zakonskim starateljima u pogledu njihove rase, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, imovine, teškoća u razvoju, porodičnog porijekla ili kakve druge okolnosti. Bosna i Hercegovina, kao država potpisnica ove Konvencije, ima obavezu njenog provođenja. Svake godine se 20. novembar obilježava kao Međunarodni dan djeteta sa ciljem da se skrene pažnja na potrebu da svako dijete bude rođeno slobodno sa svim pravima koja mu pripadaju kao ljudskom biću, u skladu sa ovom Konvencijom.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo