loading ...

Aktuelnosti

Konferencija „Svako dijete treba porodicu“

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/12\/29\/img-6469.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/12\/29\/preview\/img-6469.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"524.58","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Predstavnici naše institucije dobili su poziv da učestvuju u konferenciji pod nazivom “Svako dijete treba porodicu” u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH uz podršku UNICEF-a BiH i Evropske unije. Organizatori konferencije okupili su predstavnice i predstavnike nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva, akademske zajednice i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite. Konferencijom je započeta i javna kampanja “Svako dijete treba porodicu”.

“Konferencija je imala za cilj da sa svim relevantnim akterima, osobito strukom, otvori dijalog na temu prevencije razdvajanja djece od porodice i transformacija institucija u porodični oblik brige. Prevencija razdvajanja i transformacija institucija trebaju dugoročno biti u fokusu na svim nivoima u BiH i u svim sferama društva. Opšti cilj programa je osigurati da djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja su pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca sa poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prva i položaj kao i sva druga djeca u BiH. Specifični cilj je napraviti institucionalna unapređenja vezana za socijalnu inkluziju djece bez roditeljskog staranja i djece sa poteškoćama u razvoju u BiH.

Fokus je usmjeren na jačanje modela i kapaciteta da bi se spriječilo razdvajanje porodice i da bi se obezbijedilo alternativno zbrinjavanje djece u porodičnom okruženju i okruženju zajednice. Takođe cilj je podržati proces transformacije institucija za zbrinjavanje djece u sistem novih usluga koje će pružati podršku i pomoć ranjivim kategorijama djece i porodicama.