loading ...

Aktuelnosti

Dnevne aktivnosti djece sa Bebi I odjeljenja

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-e7c3624cd910695b1d6c2b52075be2c3-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-e7c3624cd910695b1d6c2b52075be2c3-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"184.34","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-b96fd4e8632052a335d86e7a81407643-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-b96fd4e8632052a335d86e7a81407643-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"215.73","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-20200206-082637-116.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-20200206-082637-116.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"82.13","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-6b9ae1e06ebe326e53ed04341c559b5f-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-6b9ae1e06ebe326e53ed04341c559b5f-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"191.60","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-5a13d4cf73a5bd60f72da43552f7e082-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-5a13d4cf73a5bd60f72da43552f7e082-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"143.18","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-20200206-082606-759.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-20200206-082606-759.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"73.69","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-839dca42914b102728a124e21d0bed3d-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-839dca42914b102728a124e21d0bed3d-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"145.84","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-d0916564db38cee464664364cf700695-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-d0916564db38cee464664364cf700695-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"368.15","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-6e31372c005b513c960be654187bf8f5-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-6e31372c005b513c960be654187bf8f5-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"161.16","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-3ec2994f56c522a521a70c5deb53ffaa-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-3ec2994f56c522a521a70c5deb53ffaa-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"117.35","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/img-94ff4852a5a189366a1a7c99f75467ad-v.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2020\/02\/06\/preview\/img-94ff4852a5a189366a1a7c99f75467ad-v.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"161.61","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Dnevne aktivnosti djece koja borave na Bebi I odjeljenju.

Naši najmlađi su naša snaga a naša najstarija grupa djece su njihov oslonac u budućnosti kao i osobe koje rade u direktnom radu a to su njihovi odgajatelji i njihova podrška u odrastanju. Odgajatelji uče djecu od malih nogu osnovnim principima i trude se da zadovolje njihove potrebe i prevaziđu strahove,oni su njihovi učitelji. Svi zajedno zaduženi su da osiguraju ljubav u okruženju u kojem borave i kroz dnevnu artikulaciju trude se da ispune dječije potrebe i budu njihova potpora.