loading ...

Aktuelnosti

Belma Ahmagić izabrana je za novu direktoricu

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/10\/01\/kju-web-baner_1.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/10\/01\/preview\/kju-web-baner_1.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"337.74","dimensions":{"width":1140,"height":710}},{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/10\/01\/kju-web-baner.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2018\/10\/01\/preview\/kju-web-baner.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"337.74","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

U skladu sa Javnim konkursom za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ objavljenog u dnevnim novinama Dnevni avaz od 19.04.2018. godine, Upravni odbor KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" je na nakon provedene konkursne procedureu donio Odluku o izboru direktorice Doma za djecu broj:37-UO/18 od 24.05.2018. godine, nakon čega je Vlada Kantona Sarajevo na 128. sjednici održanoj 31.05.2018. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja o imenovanju direktorice ustanove Belme Ahmagić, broj:02-05-23512-24.1/18 („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/18).

Direktorica KJU"Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Belma Ahmagić rođena je 03.03.1988. godine u Sarajevu,  i stupila je na dužnosti funkcije 20.06.2018. godine. 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u periodu 2006.-2009. godine i stekla zvanje Bachelor poslovanja (odsjek Visoka poslovna škola- Menadžment i organizacija), magistrirala na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u periodu 2010.-2013. godine i stegla zvanje Magistar kriminalistike, diplomirala u Visokoj školi „CEPS- Centar za poslovne studije“ Kiseljak i stekla zvanje Bachelor poslovne ekonomije (odsjek- Poslovna ekonomija- Finansije i računovodstvo), a od 2016. godine apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku pravno ekonomskih nauka za zvanje Magistra pravno-ekonomskih nauka. Pored navedenog, Belma Ahmagić se dodatno stručno usavršavala, te ista posjeduje i brojne certifikate i uvjerenja, te između ostalog ima položen ispit općeg znanja položen 18.11.2014. godine kod Agencije za državnu službu FBiH, položen stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira položen 02.04.2012. godine kod Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i ostala uvjerenja o završenim kursevima informatike, poslovnog engleskog jezika i stručni seminari. Mlada, ambiociozna i perspektivna svoje je radno iskustvo stekla na poslovima tržišta vrijednosnih papira, investicijskog bankarstva, finansijski, računovodstveni i upravni poslovi realnog i državnog sektora, te postigla zapažene rezultate u radu. Belma Ahmagić je oslonac za zdrav strateški razvoj Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, te radnim iskustvom i obrazovanjem će doprinijeti realizaciji postavljenih osnovnih i specifičnih ciljeva.